"Finanční závislost na politické pozici může vést k ovlivňování vašich postojů, proto by neměla být vaším hlavním zdrojem příjmů."

Wikipedie

Ing. Bc. Jiří Nedvěd (27.května 1985 Most) je český politik a podnikatel, od roku 2014 zastupitel Statutárního města Most a od roku 2018 radní Statutárního města Most za politické hnutí ProMost.

Do politiky vstupoval především jako odborník přes dopravu a usedl v představenstvu Dopravního podniku Mostu a Litvínova a v dopravní komisi jako místopředseda komise, kde působí dodnes. Od roku 2018 se stává radním a angažuje se na poli rozvoje města. V roce 2019 se stává předsedou Výboru pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů, která řeší problematiku vyloučených lokalit.

VPM 2019 - současnost

V roce 2018 zakládá Jiří Nedvěd společně s Jaroslavem Pilařem webové stránky www.neprizpusobeni.cz, kde se věnují problematice sociálně vyloučených lokalit. Aktivita založená na mnoho hodin studia zákonů, vyhlášek a schůzek s odborníky na toto téma vyúsťuje v návrh několika podnětů na řešení této problematiky.


V roce 2019 Zastupitelstvo města Mostu zakládá Výbor pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů a do čela představenstva schvaluje Ing. Jiřího Nedvěda. Členy výboru jsou zástupci všech mosteckých politických stran a Jaroslav Pilař se stává stálým hostem. Podněty se tak začali postupně upravovat do podoby konkrétních opatření. Vice informací naleznete na www.podochranoumesta.cz

"Toto téma mi je opravdu cizí, ale nebyla jiná možnost. Tento problém je nejdůležitější ze všech a když jsem s pomocí Jardy Pilaře našel světlo na konci tunelu, nemohl jsem zůstat stranou. Dáváme tomuto projektu momentálně maximum a věříme, že bude úspěšný."

Rozvoj města 2018 - současnost

Založení pracovní skupiny městského architekta

V roce 2018 se v Mostě zakládá odborná pracovní skupina městského architekta, do které se povedlo dosadit tři architekty, specialistu na architekturu 19 a 20. století v severozápadních Čechách, ředitelku Základní umělecké školy a mne dopravního inženýra.

Tato skupina se vyjadřuje k rozvojovým věcem z odborného hlediska a je tak velkou oporou pro Odbor rozvoje a územního plánování a také iniciuje přednášky a debaty nad tématy ohledně architektury.

"Rozvoj města mě vždy lákal a názoru odborníků si velice vážím. Když nasloucháte správným lidem, tak kvalitní výsledek se vždy dostaví."

Doprava 2014 - současnost

Vytvoření odborné dopravní komise
Po mnoha letech se v Mostě konečně povedlo sestavit komisi dopravy složenou z odborníků (3x odborníci přes dopravu, 1x učitel autoškoly, 2x řidiči z povolání, 2x policisti a 2x pamětníci městské dopravy) Projednali jsme stovky požadavků a nad některými trávili hodiny času, než jsme se shodli na nejvhodnějším řešení, které jsme doporučili radě. Komise také důkladně kontroluje důležité dopravní projekty a hledá společně s projektanty nejvhodnější řešení.

Cyklogenerel
Cyklogenerel navazuje na plán mobility a řeší detailněji různá cykloopatření jako jsou cyklopruhy, nebo cyklokoridory, ale také třeba uložení a zabezpečení kol. Nyní se vše na základě tohoto strategického dokument propojuje a vytváří se funkční dopravní síť pro všechny typy cyklistů. Jako jediní v ČR se můžeme pochlubit legalizováním jízdy na kole po chodníku např. pro rodiny s dětmi, aniž bychom museli mít všude svislé značky a to díky piktogramům, které můžete vidět na chodnících.

 Městská hromadná doprava
Jedním z velkých úspěchů bylo bezpochyby také navrácení doplatku na meziměstskou dopravu, o kterou jsme se snažili celé čtyři roky. Kromě obrovských investic do tramvajové tratě a vozového parku, se také povedlo domluvit integraci veřejné dopravy s Ústeckým krajem a tak je možné na jednu jízdenku cestovat po celém kraji. A nyní se připravuje také generel veřejné dopravy a nové autobusové nádraží.

Zrušení červenobílých ostrůvků a réservé 
Dočasné ostrůvky, které se po celém městě nasekali byli opravdu nešťastné. Povedlo se je zrušit v ulicích Bělehradská, Chomutovská a Moskevská. Tato parodie na bezpečnostní ostrůvek pro chodce je vhodná opravdu pouze jako dočasné řešení, stejně tak se povedlo zrušit lesy parkovacích značek, které stejně jako rudobílé ostrůvky přispívali k vizuálnímu smogu ve městě.

"Asi nejvíc práce nám dal plán udržitelné mobility, což je strategický dokument, kterým se nyní řídíme a přesně víme kam směřujeme. Nyní ho dále rozvíjí skvělý tým odboru správních činností v čele s vedoucím odboru Ing. Vojtou Brzoňem a koordinátorem dopravy Kamilem Novotným. Díky těmto lidem vím, že se mohu věnovat i dalším věcem jako je třeba rozvoj města."