SPORTOVNÍ HALA

Rozšíření stávajících objektů sportovní haly o novou tréninkovou halu. Návrh vychází z původní formy stávajících objektů.