"Most za to stojí"    

VIZE MOST

Zde si můžete přečíst mé osobní představy o budoucnosti našeho města. Města, které má podle mě obrovský a zatím nevyužitý potenciál, ale vše má svůj čas.

PROBLÉMOVÍ OBČANÉ

Není důležitějšího tématu než je toto. Tento problém doslova ovlivňuje celé město, investice ztrácejí smysl, protože všichni jsou otrávení z následného vandalismu.  Klesá počet majetných obyvatel a tím opadá zájem soukromých developerských investorů. Utíkají mladí inteligencí lidé, protože v budoucnu nechtějí žít s takovými sousedy a poté zakládají podniky jinde. 

Naši cestu za hledáním řešení můžete sledovat na www.neprizpusobeni.cz, kde vznikly první podněty, které pak Výbor pro mapování a eliminaci sociálně negativních jevů přetavil v konkrétní opatření. Do budoucna si představuji silný koncepční systém, kde budou všichny místní organizace spolupracovat.

Opatření - mapování lokalit, memorandum o spolupráci s majiteli bytů, přímá úhrada dávky, neodmítnutelná práce a další opatření, která se postupně zavedou na celé město.

Spolupráce - magistrát města, úřad práce, policie, správy SVJ, neziskovky a další organizace je potřeba propojit a vést. Každý za sebe toho dělá hodně, ale až společnou prací se budují výsledky.

Centrum bydlení - tým lidí, kteří budou organizovat spolupráci mezi organizacemi, budou mapovat situaci ve městě a zaměřovat se na konkrétní problémové domy. Povede přehlednou statistiku a dohlížet nad bytovým fondem města.

ROZVOJ MĚSTA

Naše město má obrovský potenciál, ale v růstu mu kromě zajištění pořádku chybí také důvěra obyvatel. Kdykoliv jsem přišel s jakýmkoliv výraznějším návrhem, tak se mi dostalo kritiky, že Most nejsou Drážďany, architekty nepotřebujeme, na co to dělat hezký, když se to stejně zničí. 

Nesouhlasím! Je důležité mít v Mostě kvalitní veřejný prostor, je důležité nebát se inovací, je důležité být vidět. 

Kancelář architekta města - je jedno jestli to bude kancelář architekta jako mají v Ostravě nebo Útvar koncepce a rozvoje města jako mají v Plzni. Důležité je, aby tato příspěvková organizace pro město tvořila kvalitní studie, pořádala architektonické soutěže, vymýšlela inovace a také komunikovala s lidmi a učila je se zapojit do řešení místa kde žijí

Decentralizace rozvoje města -