"Život je jako zahrada, sázíte semínka, abyste mohli jednou sklízet plody a právě studium by mělo být to první semínko"

Během studia jsem dosáhl tří akademických titulů. Dva v bakalářském studiu (ČVUT a MUVS) a jeden magisterský (ČVUT).

Střední škola

2000-2004 jsem studoval na SPŠ Duchcov obor Technické zařízení budov. Díky základům ve stavebnictví jsem se později mohl věnovat také architektonické činnosti.

Vysoká škola

2004 -2008 jsem studoval na ČVUT v Praze pracoviště Děčín, kde jsem vystudoval čtyřletý obor Dopravní systémy na dopravní fakultě. Což v budoucnu vedlo k otevření mého projekčního atelieru zaměřeného na dopravní stavby.

2008-2010 jsem pokračoval ve studiu dopravních systémů na ČVUT v Praze. Již při studiu jsem byl aktivním projektantem ve dvou projekčních kanceláří, a to v pražském ateliéru Novák & partner a v Mosteckém Rapid Most, kde jsem později i pracoval.

2009-2012 druhý bakalářský titul jsem získal souběžným studiem na Masarykově ústavu vyšších studií v oboru Učitelství odborných předmětů. K pedagogice jsem se však nikdy nedostal.

"V jednu chvíli jsem studoval dvě vysoké školy a pracoval ve dvou projekčních ateliérech. Tento přístup k práci mi zůstal dodnes, čas určený pro práci se snažím maximálně využít a tak když jedna věc stojí, mám hned tři další na kterých můžu pracovat."